Tjenesteytende næring

Tertiærnæringer, servicenæringer, tjenesteytende næringer, de næringer som særlig driver tjenesteytende virksomhet og som ikke produserer varer. Tertiærnæringer er en av tre hovedkategorier av næringer. De andre er primær- og sekundærnæringer. Det går også an å dele næringene opp i mer finmaskede kategorier. Se artikkelen om næringsliv. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tjenesteytende næring

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt