Relevanskriterier

Fagansvarlig

Mari Paus

Store norske leksikon

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 15 artikler: