Fastkjevede fisker

Fastkjevede fisker, benfiskorden som er kjennetegnet ved at overkjevebenet i alminnelighet er ubevegelig sammenvokst med mellomkjevebenet. Munnen er liten og gjellespaltene er små. Bukfinnene mangler eller er én enkelt pigg. Skjelettet er bare svakt forbenet og har få ryggvirvler. Ordenen består av meget forskjelligartede, eiendommelig utseende fisk, mest fra tropiske eller tempererte hav. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 7 artikler: