Fastkjevede fisker

Fastkjevede fisker er en fiskeorden som er kjennetegnet ved at overkjevebenet i alminnelighet er ubevegelig fordi det er sammenvokst med mellomkjevebenet. Munnen er liten og gjellespaltene er små. Bukfinnene mangler eller er én enkelt pigg. Skjelettet er bare svakt forbenet og har få ryggvirvler. Ordenen består av svært forskjelligartede og eiendommelig utseende fisk. Hele artikkelen