Mallefisker

Mallefisker er en meget stor fiskorden. Totalt omfatter ordenen nesten 40 ulike familier. Huden til mallefiskene mangler skjell, men kroppen er ofte delvis dekket av benplater. Fettfinne finnes hos de mange av familiene, men ikke hos alle. De fleste mallene også to til fire par skjeggtråder rundt munnen. Mallefiskene hører primært hjemme i ferskvann, men noen familier som for eksempel Ariidae og korallmaller (Plotosidae), er knyttet til saltvann. Hele artikkelen