Marulker

Marulker, benfiskorden. Marine fisk, 18 familier med ca. 300 arter. De fleste er små, under 10 cm, mens noen (f.eks. breiflabb) blir over 1 m. Karakteristisk er at første stråle i ryggfinnen sitter fremme på hodet og fungerer som fiskestang (illicium), med en liten hudflik ytterst (esca) som fungerer som agn. Mange har sikret forplantningen ved at hunnene har parasittiske dverghanner. Hele artikkelen