Rovabborer

Rovabborer, benfiskorden. Artsfattig gruppe, 9 arter, med relativt små fisk. To underordener: Percopsoidei har fettfinne og anus foran gattfinnen; Aphredoderoidei har hos de voksne anus mellom gjellemembranene og mangler fettfinne. Spesielle er hulefiskene, familien Amblyopsiadae i sistnevnte underorden. Det er blinde eller svaksynte fisk som lever i huler; alle artene er knyttet til ferskvann i Nord-Amerika.. Hele artikkelen

Ny artikkel