Øglefisker

Øglefisker er en orden av strålefinnefisk. Ordenen omfatter 16 familier, deriblant øglefiskfamilien og laksetobiser. Bare laksetobisene forekommer i norske farvann. Mange av artene blir opptil 2 meter lange og er utbredt i alle hav. Mange av familiene og artene er lite kjente. Familien øglefisker, Synodontidae, omfatter over 80 arter tropiske bunnfisker med sylindrisk kroppsform og et øgleaktig hode. Hele artikkelen

Ny artikkel