Loddefisker

Loddefisker, benfiskorden med 13 familier. Har fettfinne. De fleste i tempererte marine strøk, men f.eks. krøkle og noen få andre arter gyter/lever i ferskvann. Hele artikkelen

Ny artikkel