Loddefisker

Krøklefisker er en orden av fisker som består av fire familier og rundt 40 arter. Alle artene i ordenen har fettfinne. De fleste artene finnes i tempererte hav, mest kjent er kanskje lodda. Noen arter, som for eksempel krøkle, gyter i ferskvann og er altså ferskvannsfisk. Mange arter foretar lange vandringer. . Hele artikkelen

Ny artikkel