Elektroål

Elektrisk ål, benfiskart i ordenen elektroål. Mest kjente art av de ca. 62 artene i ordenen. Blir opptil 2,3 m lang, er olivengrønn med lysegule flekker og finnes i varme, grumsete elver i Brasil og det nordøstlige Sør-Amerika. Gjellene er av liten betydning for åndingen, og den elektriske ålen er helt avhengig av atmosfærisk oksygen, som utnyttes av et kapillærårenett i munnhulen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 artikler: