Elektroål

Elektrisk ål er flere arter av fisk innen orden knivfisk og familien Gymnotidae. Familien har ikke noe omforent norsk navn. Elektrisk ål er altså ingen ålefisk. Fram til 2019 var det kun beskrevet en enkelt art av elektrisk ål – Electrophorus electricus. I 2019 ble det imidlertid dokumentert at det finnes to andre arter av elektrisk ål, nemlig Electrophorus voltai og Electrophorus varii. Hele artikkelen

Ny artikkel