Karpelaks

Karpelakser er en orden av strålefinnefisker. Karpelaksene er en svært artsrik fiskeorden som inneholder minst 24 familier og over 1400 arter. Familien med flest arter er karpelaksfamilien (Characidae). Artene innen denne ordenen er ofte små og fargerike. Mange har også fettfinner (som laksefiskene) og svelgtenner (som hos blant annet karpefiskene). Hele artikkelen