Sildefisker

Sildefisker er en orden av strålefinnefisk. Denne ordenen av fisk omfatter fem familier med over 350 arter som er utbredt i alle verdenshav. Noen arter finnes også i ferskvann. Svært mange sildefisker danne store bestander og er gjenstand for store og økonomisk svært viktige fiskerier. Kjente familier er sildefamilien og ansjosfamilien. De fleste artene har sølvglinsende kropp som er flattrykt fra sidene. Hele artikkelen