Pelikanåler

Pelikanåler er en orden innen strålefinnefisk. Ordenen omfatter fem familier dypvannsfisker som vanligvis er å finne på 200–3000 meters dyp. Ingen er registrert i norske farvann. Pelikanålene er lange og svarte, og noen av dem er utstyrt med lysorganer. Karakteristisk for ordenen er de store munnåpningene som har gitt dem navnet. I tillegg er en rekke vanlige morfologiske strukturer tilbakedannet (som gjellelokksben, skjell, bukfinner, ribben og svømmeblære). Hele artikkelen

Ny artikkel