Ekte beinfisk

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 36 kategorier:

 1. Albuliformes
 2. Ateleopodiformes
 3. Beintungefisker
 4. Beryxfisker
 5. Båndfisker
 6. Dynnfisker
 7. Elektroål
 8. Fastkjevede fisker
 9. Gjeddefisker
 10. Gjelleåler
 11. Horngjelfisker
 12. Karpefisker
 13. Karpelaks
 14. Laksefisker
 15. Laksesildfisker
 16. Loddefisker
 17. Mallefisker
 18. Marulker
 19. Melkefisker
 20. Paddefisker
 21. Pelikanåler
 22. Piggfinnefisker
 23. Rovabborer
 24. Semionotiformes
 25. Sildefisker
 26. Slangefisker
 27. St. Petersfisker
 28. Stephanoberyciformes
 29. Stiklingfisker
 30. Sølvsidefisker
 31. Tannkarper
 32. Tarponfisker
 33. Torskefisker
 34. Ulkefisker
 35. Ålefisker
 36. Øglefisker