Bikirer

Bikirer er en klasse av fisk som er nærmest i slekt til strålefinnefiskene (klasse Actionpterygii). Denne klassen består av kun en orden (Polypteriformes) og en familie (Polypteridae). De skiller seg fra strålefinnefiskene ved brystfinnenes skjelettbygning og ved at ryggfinnen egentlig utgjøres av fra fem til 18 små flagglignende småfinner. De har tofliket svømmeblære som har reell lungefunksjon, blant annet i tørketiden, da bikirene ligger i dvale nedgravd i mudderet. Hele artikkelen

Ny artikkel