Bikirer

Bikirer er en klasse av fisk (Cladistii) som er nærmest i slekt til strålefinnefiskene (klasse Actionpterygii). De skiller seg ut ved brystfinnenes skjelettbygning og ved at ryggfinnen egentlig utgjøres av fra 5 til 18 små flagglignende småfinner. De har tofliket svømmeblære som har reell lungefunksjon, blant annet i tørketiden, da bikirene ligger i dvale nedgravd i mudderet. Hele artikkelen

Ny artikkel