Havengler

Havengler, bruskfiskorden, omfatter én familie, havengelfamilien, Squatinidae, med 13 arter. Overgangsformer mellom haier og skater. Kroppen er flattrykt, men kraftigere enn skatenes. Gjellespaltene sitter som hos haiene på sidene av kroppen. De har halefinne. Utbredt i tropiske og tempererte farvann over hele Jorden. Én art, havengel, er tatt et par ganger i Norge.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 artikler: