Havengler

Havengler er en orden av bruskfisker. Den omfatter bare én familie, havengelfamilien, Squatinidae, med 13 arter. Havenglene er overgangsformer mellom haier og skater. Kroppen er flattrykt, men kraftigere enn skatenes. Gjellespaltene sitter som hos haiene på sidene av kroppen. De har halefinne.Gruppen er utbredt i tropiske og tempererte farvann over hele Jorden. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 artikler: