Håer

Håer er en orden av haier innenfor klassen bruskfisker. Håene har to ryggfinner ofte med pigger, ingen gattfinne og fem gjellespalter. De har sprøytehull. Øynene er uten blinkhinne.Mange av håene er dypvannsarter.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 9 artikler: