Seks og sjugjellede haier

Haier er bruskfisker som har en mer eller mindre langstrakt og torpedoformet kropp. Kroppsformen skiller dem fra de flattrykte skatene. Haiene omfatter de aller største fiskeartene: hvalhai, brugde og hvithai, men blant de ca. 580 haiartene i verden finnes også langt mindre fisker. Åtte ulike ordener av bruskfisker omtales gjerne som haier. Haier er dermed en samlebetegnelse for de «hai-lignende» artene blant bruskfiskene. Hele artikkelen

Ny artikkel