Seks og sjugjellede haier

De seks- og sjugjellede haiene er en lite kjent orden av haier. Artene i denne ordenen lever hovedsakelig på dypt og kaldt vann, og finnes i de fleste av verdens hav. De har seks eller sju gjellespalter, noe som skiller den fra alle andre haier som har fem gjellespalter. Ordenen er artsfattig, med totalt sju arter i to familier (kamtannhaifamilien og kragehaifamilien). Hele artikkelen

Ny artikkel