Orectolobiformes

Orectolobiformes er en orden av bruskfisker. Den omfatter verdens største fisk, hvalhaien.Haiene i ordenen Orectolobiformes har to ryggfinner uten pigger, liten munn og ofte et lite sprøytehull. Gjellespaltene er små, og 4. og 5. gjellespalte kan overlappe. Artene i ordenen er hovedsakelig utbredt i Stillehavet.Ordenen omfatter sju familier. Det er for tiden noe uklarhet om hvor mange arter ordenen inneholder – det oppgis tall mellom 31 og 41. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 3 artikler: