Kjøttfinnefisker

Kjøttfinnefisker er en samlebetegnelse på to klasser av virveldyr (innenfor overklassen kjevedyr): kvastfinnefiskene og lungefiskene. Disse to klassene er nært beslektet med strålefinnefiskene. Karakteristisk for kjøttfinnefiskene er knoklene som støtter opp de parrete finnene, noe som gir inntrykk av lemmer. Man antar at de firfotede virveldyrene (amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr) har utviklet seg fra en gruppe av lungefisker. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel