Kjøttfinnede fisk

Kjøttfinnede fisk er en samlebetegnelse av to klasser av virveldyr (innenfor overklassen kjevedyr). Disse er nært beslektet med de strålefinnede fiskene. Karakteristisk for de kjøttfinnede fiskene er knoklene som støtter opp de parrete finnene, noe som gir inntrykk av lemmer. De kjøttfinnede fiskene består av to klasser, kvastfinnefisk og lungefisk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Kvastfinnefisk
  2. Lungefisker

Inneholder 1 artikler: