Designteori og -historie

Design, design er en internasjonal betegnelse på formgiving. Design betegner prosessen der man fastsetter det endelige utseende på et produkt med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende. Begrepet blir også brukt om resultatet av denne prosessen. Det har med tiden også blitt vanlig å bruke design i betydningen plan, skisse eller mal. Dette tilsvarer den engelske bruken av begrepet. Et eksempel på slik bruk er ordet forskningsdesign. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Designteori og -historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt