Midd

Midder, leddyrunderklasse i klassen edderkoppdyr. Middene varierer i lengde fra 0,1 mm til ca. 30 mm hos enkelte tropiske flått i fullsuget tilstand, men de fleste midder er 0,25–0,75 mm lange. Kroppen er ikke tydelig leddelt. Kroppsbygningen varierer sterkt, også hann og hunn kan være helt ulike. De fleste voksne midder har fire par ben, gallmidd har bare to par. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Preben S. Ottesen

Folkehelseinstituttet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 75 artikler:

I

  1. Ixodes