Drosjenæring

Drosje, bil som – med sjåfør – kan leies etter bestemt takst. Betegnelsen ble opprinnelig brukt om hestekjøretøy i tilsvarende virksomhet.Drosjenæringen består i hovedsak av små enkeltbedrifter, drosjeeiere, som kjører sin egen bil og i tillegg kan ha ansatte sjåfører. I byer og på større steder er drosjene tilknyttet sentraler, som eies av drosjeeierne i fellesskap. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Drosjenæring

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 5 artikler:

D

  1. drosje

U

  1. Uber