Bier

Bier er en insektoverfamilie i ordenen årevinger. Best kjent er de sosiale artene som honningbie og humler, der man finner kastedannelse, arbeidsdeling og overlappende generasjoner. De fleste bier er imidlertid enslige, solitære, det vil si at hver enkelt hunn har eneansvaret for sine larver, selv om flere hunner bygger reir på samme lokalitet.Arten honningbie produserer honning og er gjennom birøkt blitt spredt over hele verden. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Bier

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel