Sommerfugler

Sommerfugler, insektorden med ca. 150 000 kjente arter, hvorav ca. 2100 i Norge, en av de største insektordenene, særlig karakterisert ved at kropp og vinger er dekket av skjell. Vingespennet varierer mellom 200 og 300 mm. Det lille hodet har på hver side et stort, halvkuleformet fasettøye. Følerne er hos dagsommerfuglene kølleformet, hos de øvrige gruppene enten tråd-, snor-, kam- eller fjærformet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Preben S. Ottesen

Folkehelseinstituttet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 280 artikler: