Biller

Biller er en orden av insekter, og kjennetegnes av at det forreste av de to vingeparene er omdannet til harde og stive dekkvinger. I hvile ligger disse harde vingene som et skall over mesteparten av bakkroppen, og dekker også det bakre vingeparet. Biller lever i de fleste miljøer på land og i ferskvann og varierer enormt i både størrelse, utseende og levevis. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Sverdrup-Thygeson

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 226 artikler: