Celledeling

Celledeling, deling av en celle i to nye celler, grunnleggende prosess i alle levende organismer, da alle celler dannes ved deling av allerede eksisterende celler. Bakteriecellen deler seg ved avsnøring, slik at hver av de nye cellene får minst én kjernevakuole, som inneholder bakteriens kromosom.Hos alle organismer med cellekjerne er delingen av kjernen den sentrale prosessen i celledelingen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 artikler: