Piggfinnefisker

Piggfinnefisk er en orden med strålefinnefisk. Dette er den mest artsrike fiskeorden med over 150 familier og 8000 arter. Trolig finnes det mange flere arter som enda ikke er beskrevet. Mange av artene har stor økonomisk betydning. De beste kjennemerkene for arter innen denne ordenen er at de forreste delene av rygg-, gatt- eller bukfinnene har stive, uleddete og spisse finnestråler. Hele artikkelen

Ny artikkel