Piggfinnefisker

Piggfinnefisk, benfiskorden. Den mest artsrike orden av benfiskene med over 150 familier, 1400 slekter og 8000 arter, mange med stor fiskeriøkonomisk betydning. De beste kjennemerkene er at de forreste delene av rygg-, gatt- eller bukfinnene har stive, uleddete, spisse stråler. Tre fjerdedeler av artene er saltvannsfisk. Til piggfinnefiskene hører bl.a. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 171 artikler:

I

  1. isfisk