Ulkefisker

Ulkefisker er en gruppe fisker som tidligere har blitt kalt en egen orden. Denne gruppen med fisker omfatter minst 25 familier og omtrent 1300 arter. Det pågår mye diskusjon rundt systematikken til mange av familier av strålefinnefisk. Familiene innen ulkefiskene blir derfor av mange nå plassert innen piggfinnefiskene (se blant annet Eschmeyer's Catalog of Fishes). Hele artikkelen