Torskefisker

Torskefisker, benfiskorden. Omfatter 12 familier med til sammen over 482 arter. De fleste er langstrakte fisker med bukfinnene plassert langt fremme. Finnene har myke stråler (bløtfinnefisker), og ryggfinnen er meget lang, ofte delt i to eller tre. Gattfinnen kan være delt i to. Nesten alle er saltvannsfisk og lever i kaldere hav.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 40 artikler: