Torskefisker

Torskefisker er en stor orden av fisker som omfatter mange arter som er meget viktige for norske og internasjonale fiskerier. Ordenen omfatter nå 10 familier, med til sammen over 500 arter. Mange av artene lever på dypt vann. De fleste torskefisker er langstrakte, med bukfinner plassert langt fremme på kroppen nær gjellene. Finnene har myke stråler. Hele artikkelen