Torskefisker

Dette er en stor orden av fisk som omfatter mange arter som er meget viktige for norske og internasjonale fiskerier. Ordenen omfatter nå 10 familier, med til sammen over 500 arter. Mange av artene lever på dypt vann. De fleste torskefisker er langstrakte, med bukfinner plassert langt fremme på kroppen nær gjellene. Finnene har myke stråler. Ryggfinnen er ofte meget lang, men er også ofte delt i to eller tre. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 44 artikler: