Torskefisker

Torskefisker er en stor orden av fisker som omfatter mange arter som er meget viktige for norske og internasjonale fiskerier. Ordenen omfatter nå 17 familier, med til sammen over 600 arter. Mange av artene lever på dypt vann og langt mot nord. Det er fortsatt en del uklarheter knyttet til den systematiske inndelingen av denne ordenen, men vi følger her systematikken til Eschmeyer's Catalog of Fishes. Hele artikkelen