Karpefisker

Karpefisker, benfiskorden med 6 familier, 281 slekter og drøyt 2690 arter vidt utbredt i ferskvann og brakkvann verden over, men mangler i Sør-Amerika, Australia, på New Zealand, Ny-Guinea og Madagaskar. Kroppsformen er variabel, kroppen unntatt hodet er dekket av skjell, munnen er fremskytbar og mangler tenner. De fire første virvlene i ryggsøylen er sterkt modifisert og danner en bevegelig forbindelse mellom svømmeblæren og fiskens indre øre, som har stor betydning for disse fiskenes meget gode hørsel. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 23 artikler:

F

  1. flire

L

  1. laue

M

  1. mort

Ø

  1. ørekyt