Laksefisker

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 26 artikler:

Ø

  1. ørret