Melkefisker

Melkefisker, benfiskorden som antagelig representerer en evolusjonær forbindelse mellom sildefisker og karpefisker/mallefisker. De tre første ryggvirvlene har en spesialisert forbindelse med hodeknoklene og over gjellene finnes et særlig forgrenet øvre gjellekammer. Ordenen omfatter rundt 35 arter i 4 familier fra tropiske strøk utbredt både i salt- og ferskvann. Hele artikkelen

Ny artikkel