Melkefisker

Melkefisker er en fiskeorden som antagelig representerer en evolusjonær forbindelse mellom sildefisker, karpefisker og mallefisker. De tre første ryggvirvlene til melkefiskene har en spesialisert forbindelse med hodeknoklene og over gjellene finnes et særlig forgrenet øvre gjellekammer. Ordenen omfatter rundt 35 arter i 4 familier som er utbredt i salt- og ferskvann i tropene. Hele artikkelen

Ny artikkel