Lungefisker

Lungefisker er en klasse av virveldyr. Sammen med de to artene i klassen kvastfinnefisker blir de ofte slått sammen og kalt kjøttfinnefisker. De få nålevende artene av lungefisker er svært spesialiserte. Foruten gjeller har de lunger slik at de også kan ånde luft. De er avhengige av oksygen fra luften i tillegg til oksygenopptaket gjennom gjellene. Hele artikkelen

Ny artikkel