Haier og skater

Haier og skater, underklasse av bruskfisk. Stive ryggfinner, ofte med pigger. Fem til sju gjelleåpninger under eller på siden. Placoide skjell vanlig (se fisk, ytre bygning). Mange tenner, som skiftes ut ofte. Vanligvis typiske bytteetere som jakter ved hjelp av lukt. Se haier og skater.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Asbjørn Vøllestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 9 kategorier:

  1. Gråhaier
  2. Havengler
  3. Håbranner
  4. Håer
  5. Oksehodehaier
  6. Orectolobiformes
  7. Saghaier
  8. Seks og sjugjellede haier
  9. Skater

Inneholder 3 artikler: