Haier og skater

Haier og skater er en gruppe fiskearter som utgjør alle nålevende arter innen klassen bruskfisk.De har stive ryggfinner, ofte med pigger, og fem til sju gjelleåpninger under eller på siden. De har ofte plakoidskjell (en type hudtenner).Haier og skater har mange tenner, som skiftes ut ofte. Vanligvis er de typiske bytteetere som jakter ved hjelp av lukt. Hele artikkelen