Slimåler

Slimåler er en klasse av virveldyr som omfatter én nålevende orden, slimåler (Myxiniformes). Navnet har de fått på grunn av den store mengden slimproduserende kjertler de har i huden. Det finnes én art i Norge: slimål. Slimåler er kjeveløse, og tilhører gruppen rundmunner (kjeveløse fisk). Slimålene har en åpen nesegang forbundet med svelget. Den eneste nålevende familien, slimålfamilien (Myxinidae), omfatter 83 arter utbredt i alle tempererte hav. Hele artikkelen

Ny artikkel