Slimormer

Slimormer er en egen rekke i dyreriket. Dette er en eiendommelig dyregruppe av langstrakte, uleddete ormer. De flest er rovdyr som lever av krepsdyr og leddormer. Det er kjent 1300 arter av slimormer på verdensbasis. Slimormene er sterkt bevegelige og tøyelige. Mange har sterke farger, og ofte lyse striper. Lengden varierer fra noen millimeter til titalls meter. Hele artikkelen

Ny artikkel