Orthonectider

Orthonectider, hører til mesozoer, som deles i to klasser, hvorav Orthonectider er den ene. De omfatter ganske små dyr som på mange måter er forskjellig fra andre virvelløse dyr. De lever som parasitter i forskjellige marine dyr, som sjøstjerner, muslinger og børstemark. Orthonectider har en langstrakt kropp, 1 – 7 millimeter lang, ytre celler med flimmerhår, og tallrike kjønnsceller. Hele artikkelen

Ny artikkel