Kinoryncher

Kinorhyncher, rekke i dyreriket. Dette er meget små, ormelignende dyr, vanligvis mindre enn 1 millimeter lange, og de største 1,2 millimeter. Alle lever i havet.Kinorhynchenes kropp er dekket med en ringdelt kutikula. Hvert ledd har en serie med kitinplater, nesten som et panser. Bakkroppen er ofte forsynt med lange børster, men uten flimmerhår. Forenden har flere kranser av torner, og kan trekkes inn i kroppen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 1 artikler: