Gastrotricher

Gastrotricher, rekke i dyreriket, Gastrotricha. Dette er små, ormeliknende dyr, vanligvis 0,1 til 1 millimeter lange, men noen opptil 3 millimeter. De hører med til en stor og eiendommelig fauna av mikroskopiske dyr på bunnen av ferskvann og i havet. De er uhyre tallrike, og en neve sand kan inneholde hundrevis av dyr. Det vitenskapelige navnet betyr «børstemage».. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 artikler: