Gastrotricher

Gastrotricher er en rekke av virvelløse dyr, Gastrotricha. Dette er små, ormeliknende dyr med langstrakt kropp, vanligvis 0,1 til 1 millimeter lange, men noen opptil 3 millimeter. De hører med til en stor og eiendommelig fauna av mikroskopiske dyr på bunnen av ferskvann og i havet. De er uhyre tallrike, og en neve sand kan inneholde hundrevis av dyr. Hele artikkelen

Ny artikkel