Gastrotricher

Gastrotricher, rekke i dyreriket, Gastrotricha. Dette er små, ormeliknende dyr, vanligvis 0,1 til 1 millimeter lange, men noen opptil 3 millimeter.Gastrotrichene er utstyrt med flimmerhår på buksiden, og forenden er ofte dekket med skjell eller børster; bakenden er ofte gaffelgrenet. Til tross for sin lille størrelse har de velutviklete, indre organer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 artikler: