Grafisk design

Grafisk design er et fagområde innenfor visuell kommunikasjon som omfatter tilrettelegging og utforming av et vidt spekter av grafiske produkter som bøker og bokomslag, aviser, tidsskrifter og magasiner, foldere, annonser, skilt og andre reklameprodukter, emballasje, nettsider, firmaprofiler og logodesign og så videre. Grafisk design utviklet seg som fagområde fra midten av 1920-årene. Hele artikkelen