Konsulentbedrifter

Konsulentfirma, firma som ervervsmessig driver rådgivende virksomhet, ofte kombinert med utførende arbeid på beslektede områder. Den raske utviklingen av slike firmaer i antall og størrelse er et utslag av den stadig økende spesialiseringen i næringslivet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Konsulentbedrifter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt