Konsulentbedrifter

Konsulentfirma, firma som ervervsmessig driver rådgivende virksomhet, ofte kombinert med utførende arbeid på beslektede områder. Den raske utviklingen av slike firmaer i antall og størrelse er et utslag av den stadig økende spesialiseringen i næringslivet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Konsulentbedrifter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 17 artikler:

B

  1. Bates

E

  1. EY