Landbruksindustri - bedrifter

Landbruk, fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag. Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri. Husdyrbruket regnes dels som en gren av jordbruket, dels som en selvstendig gren. Bruken av ordet landbruk er inkonsekvent. Særlig i sammensetninger blir det brukt om bare jordbruket, på samme tid som jordbruk ofte blir brukt i utvidet betydning om hele landbruket. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Landbruksindustri - bedrifter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 4 artikler: