Metallindustri - bedrifter

Metallurgi, læren om utvinning av metaller (prosessmetallurgi eller ekstraktiv metallurgi) og læren om metallenes struktur, egenskaper og behandling (fysikalsk metallurgi inkl. metallografi).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Trond Gram

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 43 artikler:

K

  1. Krupp