Næringsmiddelindustri - bedrifter

Næringsmidler, ifølge næringsmiddellovgivningen (bl.a. lov om tilsyn med næringsmidler (LOV 1933-05-19 nr. 03, Helsedepartementet): «Enhver mat- eller drikkevare, også drikkevann, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler.» Om næringsinnhold, se matvarer. Forskning og utvikling på området drives bl.a. av Matforsk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Næringsmiddelindustri - bedrifter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 89 artikler: