Bladlus

Bladlus er en gruppe insekter i ordenen nebbmunner. Gruppen er artsrik, det er for eksempel funnet omkring 300 arter av bladlus bare i Norge. Bladlus regnes som en overfamilie som igjen består av åtte familier. Forskjellige typer bladlus finnes på forskjellige planter, deriblant løvtrær, busker, urteplanter og bartrær. På løvtrær, busker og urter finnes blant andre familiene gallebladlus (Pemphigidae) og Aphididae. Hele artikkelen