Nebbmunner

Nebbmunner, insektorden. Artene varierer sterkt, både i kroppsbygning og størrelse (0,3–104 mm). Munndelene er omdannet til stikke- og sugesnabel. Over- og underleppe danner en skjede om de øvrige munndelene. Underkjevene danner to fine kanaler. Næringsvæsken suges opp gjennom den ene, spyttet avsondres gjennom den andre. Når snabelen ikke brukes, ligger den oftest bøyd inn under brystet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Preben S. Ottesen

Folkehelseinstituttet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Plantesugere
  2. Teger

Inneholder 1 artikler: