Lus

Lus er en orden av insekter. Det er kjent rundt 500 arter lus i verden, hvorav 19 er registrert i Norge. Tidligere ble lus delt i to ordener, ekte lus og pels- og fjærlus, men disse er nå samlet i orden lus. Ekte lus utgjør en naturlig gruppe (monofyletisk gruppe), mens pels- og fjærlus ikke er en naturlig gruppe. Pels- og fjærlus er delt inn i tre underordener i moderne systematikk. Hele artikkelen