Støvlus

Støvlus, insektorden med 53 norske arter. Langstrakte, brunaktige insekter med ufullstendig forvandling. De voksne er 1–5 mm lange med trådformede antenner, bitemunn, lange ben og vanligvis vinger. Vingeløse arter (familien Liposcelidae) finnes også, jfr. boklus. Vanlige støvlus (familien Trogiidae) forekommer særlig på fuktige steder, hvor de lever av muggsopper og annet organisk materiale. Hele artikkelen

Ny artikkel