Termitter

Termitter, insektorden, ofte misvisende kalt «hvite maur». Termitter finnes i alle verdensdeler, mellom 42° nordlig og sørlig bredde. De fleste spiser trevirke, røtter eller annet plantemateriale, og mange er alvorlige skadedyr på bygninger. Ca. 2400 arter er kjent, herav omtrent en tredjedel i Afrika. I Europa finnes termitter naturlig langs Middelhavskysten, i store deler av Italia og Spania, samt sørvestre deler av Frankrike. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Termitter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel