Gresshopper

Gresshopper er en orden av insekter. Ordenen kalles også rettvinger. De har forskjellig størrelse og er vanlige mange steder i Norge.Noen lever på gress mens andre lever underjordisk. De fleste gresshoppene er planteetere. Flere arter er rovdyr og spiser insekter. Noen spiser også mark.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Preben S. Ottesen

Folkehelseinstituttet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 19 artikler: